Medisch tolken en vertalen

Tolken in het ziekenhuis / Medisch tolken

Een gespecialiseerde tolk in de medische terminologie is noodzakelijk om een goede en duidelijke communicatie uit te voeren tussen een zorgverlener en een patiënt. Soms is het moeilijk voor de patiënt zijn klachten te kunnen uitleggen en vervolgens is het lastig voor de zorgverlener om de goede zorg te kunnen leveren, daarom is de rol van de tolk is heel belangrijk en essentieel. 

Aan de ene kant heeft zorgverlener informatie nodig van de patiënt, over zijn gezondheid, en de klachten/hulpvraag. Aan de andere kant is de zorgverlener verplicht de patiënt informatie te geven over de behandeling. Dit kan problematisch zijn bij een taalbarrière. Dat kan leiden tot negatieve effecten op het stellen van de diagnose en de behandeling. Om het probleem voor te komen kunt u contact met ons opnemen en we helpen u graag.


Kijk verder op onze speciale pagina's over het tolken en vertalen voor de rechtbank en in het sociale werkveld (gemeentes en instanties)