Rechtbank

Tolken voor de rechtbank / Gerechtstolken

In het strafproces speelt een tolk een onmisbare rol. Een gerechtstolk is aanwezig bij een proces voor de effectuering van het recht op een eerlijk proces. Dit recht omvat onder meer het recht op kosteloze bijstand door een tolk aan ieder verdachte, indien hij het Nederlands niet of onvoldoende beheerst. 

De tolk is onpartijdig en onafhankelijk. Hij houdt de vertrouwelijke informatie geheim. De tolk zit naast of vlakbij degene voor wie hij tolkt. De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt tijdens de rechtszitting.


Kijk verder op onze speciale pagina's over het tolken en vertalen bij zorgverleners (ziekenhuizen, artsen) en in het sociale werkveld (gemeentes en instanties)