Sociaal tolken en vertalen

Tolken in de sociale dienstverlening / Sociaal Tolken

Sociaal tolk is tolken in de hulp- en dienstverlening. Welke diensten verleent een sociaal tolk? 

Overzicht van de diensten en sectoren die een beroep kunnen doen op sociaal tolken: 

  • openbare dienstverlening 
  • gezondheidszorg: ziekenhuis, revalidatiecentrum … 
  • geestelijke gezondheidszorg: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, … 
  • onderwijs: school, CLB, ISK 
  • gezin & maatschappelijk welzijn: CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw, … 
  • sociale huisvesting: sociaal verhuurkantoor, sociaal huisvestingsmaatschappij, … 
  • integratie & inburgering 
  • opvang asielzoekers: asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, … 
  • juridische sector: strafinstelling, justitiehuis, … (Niet: gerechtstolken) • preventie & veiligheid: politie, … 
  • sociaal-culturele sector: zelforganisatie, volksontwikkeling, …

Kijk verder op onze speciale pagina's over het tolken en vertalen voor de rechtbank en bij zorgverleners (ziekenhuizen, artsen)