Tolk

Tolk, live en via telefoon

Een mondelinge boodschap getrouw en volledig omzetten van een taal naar een andere. Er zijn twee vormen van sociaal tolken: 

  • Telefoontolken: het gesprek tussen hulpverlener en anderstalige cliënt(en) wordt getolkt via de telefoon. 
  • Tolken ter plaatse: de sociaal tolk is fysiek aanwezig bij het gesprek tussen opdrachtgever en anderstalige cliënt(en).

Kijk verder op onze speciale pagina's over het tolken en vertalen voor de rechtbank en bij zorgverleners (ziekenhuizen, artsen) en in het sociale werkveld (gemeentes en instanties)